Ergasia | Stage
15664
page-template-default,page,page-id-15664,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,columns-4,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
Stage

Iedereen die geinteresseerd is in een plaats binnen Ergasia vzw, komt eerst op kennismakingsgesprek en hier wordt ook een rondleiding aan gekoppeld. Daarna kan er een stage of orientatieperiode georganiseerd worden, naargelang de vraagstelling van de persoon met autisme.

Stage Ergasia Sociale Werkplaats
  1. 1 maand stage aan de werkbreuk die iemand later wil werken binnen de sociale werkplaats ergasia vzw. Dat wil zeggen als iemand maar halftijds wil werken dat hij ook maar halftijds stage zal komen doen, wil iemand later voltijds werken dan zal ook de stage voltijds verlopen.

  2. Na de stage volgt er een evaluatiemoment waarin bekeken wordt of de persoon in aanmerking wil en kan komen om op de wachtlijst gezet te worden voor de sociale werkplaats.

  3. Tijdens de stage wordt er een document (Halm) ingevuld door de begeleiding van de sociale werkplaats en dat dient als basis voor het evaluatiegesprek.

  4. De stagiair krijgt tijdens zijn stage alle taken die ook de doelgroepmedewerkers van de sociale werkplaats aangeboden krijgen. Hij neemt ook deel aan alle overlegmomenten waaraan ook de andere doelgroepmedewerkers deelnemen.

  5. Het doel van deze stage is om te bekijken of een persoon in aanmerking komt om betaald te werken binnen de sociale werkplaats ergasia vzw. Alle vaardigheden worden bekeken en tevens de aanpassingen aan autisme die nodig zijn om iemand zo zelfstandig mogelijk te laten werken.

  6. Het is mogelijk dat er na de stage beslist wordt dat de stagiair niet in aanmerking komt om op de wachtlijst gezet te worden en dat er alternatieven moeten gezocht worden.

  7. Om in aanmerking te komen om betaald te werken binnen de sociale werkplaats moet de kandidaat minstens 1 dag als werkzoekende aangemeld staan bij VDAB

  8. Als de kandidaat doelgroepmedewerker sociale werkplaats een diploma A2, gelijkgesteld of hoger heeft moet er bij de minister een uitzondering worden aangevraagd door de sociale werkplaats.